stangfiske.com
Navigasjon
Forside / Nyheter
Artikkler
Downloads
Forum
Bildegalleri
Links
Kontakt meg
Gjestebok
---
Reisa Elvelag
Brukere Online
stangfiske.com
VELKOMMEN
Donaldtype
som ny bruker

Registrerte medlemmer: 65362

Super Administratorer: 1
Administratorer: 2
Brukere: 65359

Medlemmer Online:

stig254 uker
RAMBO422 uker
toh477 uker
isak483 uker
arne gravseth491 uker
Hunter584 uker
tomba596 uker
Hege629 uker
Stangoteren637 uker
Forvalteren663 uker

Gjester Online: 1

Din IP er: 34.200.252.156

Forum kategorier 24
Debatforum trde 30
Forum innlegg 146
Kommentarer 17
Gjestebok 15
Nyheter 43
Artikler 24
Fotoalbums 31
Fotoalbums bilder 278
Nedlastede filer 9
Nedlastings kategorier 11
Linker 94
PM innlegg 38
Forum Innlegg
Nyste artikler
Stangoter. Et fisker...
Fiskeregler 2007
Interesseforeninga f...
Fiskeregler 2006 for...
Isfisketur på finnm...
Se innlegg
stangfiske.com | Elver | Reisaelva
Forfatter Makta rår også i Reisaelva
PerJarle
Medlem

Antall innlegg: 1
Bopel: 9152 Sørkjosen
Innmeldt: 30.08.04
Lagt til d. 29-04-2007 08:06
Mange har med vantro registrert den "kuvending" Reisa Elvelag nå har gjort for sesongen 2007 i forhold til tidligere praksis. (Se bla. oppslag i dagbladet Nordlys for en stund siden)

Historien forteller at på bakgrunn av en svært uoversiktlig tilstand i Reisaelva, fastsatte Jordskifteretten i 1989 en midlertidig bruksordning for elva, som i korthet gikk ut på at det ble etablert et elvelag som fikk ansvar for forvaltningen, samtidig som de tidligere juridiske tildelte fiskerettighetene til kommunens befolkning innenfor kommunegrensen som gjaldt i 1963, og grunneiernes rettigheter ble stadfestet. Den midlertidige bruksordningen ble i 1995 avløst av en permanent ordning for elva. Den permanente ordningen videreførte i hovedsak den midlertidige bruksordningen med mindre endringer, i hovedsak innenfor ommrådene korttyper, kortsalg, priser og generelle ordninger for selve fisket.

Faktum er uansett at Nordreisa’s befolkning som bor innenfor den gamle kommunegrensen av 1963, har fått en juridisk rett til fiske i elva som i relaiteten er ganske unik også i landssammenheng. I den forbindelse så er det også helt naturlig at denne delen av befolkningen vil søke å bevare sine rettigheter som i prinsippet har røtter flere hundre år tilbake i tid. Den midlertidige bruksordningen av 1989 la også til grunn et system der rettighetshaverne og andre brukere av elva måtte yte et vederlag for å kunne fiske i det lakseførende del av vassdraget. Dette ble ordnet med grunneierkort/næringskort for grunneierne, kultiveringskort for de fiskeberettiget innenfor Nordreisa kommunes gamle grenser, sesongkort for de ikke fiskeberetiget i resten av Nordreisa kommune, og døgnkort for utenbygdsboende. Selv om elvelaget både under den midlertidige bruksordningen og nå under den permanente ordningen har tilført en del nye kortordninger, så har hovedprinsippet alltid vært at befolkningen i Nordreisa kommune totalt sett har hatt tilnærmet like muligheter til å utøve fiske i vassdraget. Forskjellen her ligger kun i det faktum at den ene delen av befolkningen har en juridisk rett til å utøve fiske i elva, mens den andre delen av befolkningen tilsvarende av sedvane over tid sansynligvis har en tilegnet bruksrett, der vederlaget i den midlertidige bruksordningen opprinnelig var fastsatt til det dobbelte av rettighetshavernes vederlag.

På bakgrunn av at Reisaelva de seneste år har hatt en positiv utvikling med omsyn til bestandsutviklingen, så synes det nå klart at Reisa Elvelag med sitt vedtak ønsker å begrense tilgangen til fisket. Måten dette gjøres på synes imidlertid å bryte fullstendig med den praksis og kotyme som har vært en sedvane for elva de siste 20 år. For det første så fjerner man sesongkortene som de ikke fiskeberettigede i Nordreisa hadde tilgang til for en rimelig penge, og omdefinerer deler av sine egne som utenbygdsboende. For det andre så legger man ut 30 sesongkort som nå angivelig skal gjelde også for tilstøtende nabokommuner. For å være på den sikre siden, så prises disse kortene til et nivå som skulle tilsi at vi er på et helt annet sted enn i Reisaelva. For det tredje så ligger det sansynligvis ingen konsekvensanalyse bak vedtaket, samtidig som Reisa Elvelag som vanlig er totalt taus med omsyn til informasjon ovenfor bla. brukerne av elva. (En enkel hjemmeside som ble oppdatert jevning hadde langt på vei gitt nødvendig informasjon, se feks. http://www.altaelva.no, http://www.maalselva.no)

Jeg kan uten videre ikke se at resultatet av dette vedtaket på noen måte vil kunne gi noe positiv bidrag til elva, spesielt også på bakgrunn av at vedtaket skal være gjort mot de fiskeberettigets stemmer i elvelaget. Jeg vil tro at den beste ordningen for elva, både med omsyn til korttyper og kontroll med disse, samt nødvendige tiltak dersom fiskepresset skulle bli for stort, er å benytte den løsning som Jordskifteretten skiserte i den midlertidige bruksordningen, nemlig: Grunneier/næringskort for grunneiere, kultiveringskort for de fiskeberettigede, sesongkort for de ikke fiskeberettigede (alle disse innenfor Nordreisa kommune) og døgnkort for alle utenbygdsboende. At det på grunn av avstand og tilgjengelighet til kort, må være et system for utenbygdsbeboende som ønsker å fiske på øverelva ut over et døgn, er helt naturlig. Skulle det absolutt være nødvendig å operere med noen form for "eksklusive" sesongkort, så burde disse ha vært lagt ut til første generasjons utflyttede reisaværinger som ennå ønsker å ha en viss tilknytning til sine røtter....
I hvilken annen elv, ja også lokalt, får risaværingen generelt mulighet til å kjøpe sesongkort eller annen form for eksklusiv fiskerett??
Redigert av PerJarle d. 29-04-2007 11:43
Send Privat Melding
G til forum:
Loginn
brukernavn

PassordEr du ikke registrert bruker enn?
Klikk her for registrere deg.

Har du glemt ditt passord?
F tilsendt et nytt ved her.
Skrabbleblokka
Du m vre innlogget for kunne skrive her.

helmuth Brukeren er ikke plogget
01.11.07 09:11
Til lykke med fødselsdagen, toh wink

helmuth Brukeren er ikke plogget
27.04.07 09:07
@toh: PB !

helmuth Brukeren er ikke plogget
26.04.07 04:53
yes I do wink

bonsi69 Brukeren er ikke plogget
18.01.07 10:58
hi helmuth spricht du deutsch? ich bin from switzerland?

bonsi69 Brukeren er ikke plogget
18.01.07 10:56
where is hier the chat room?

Vis flere innspill

bonsi69 Brukeren er ikke plogget
18.01.07 10:55
hallo@RAMBO: -

bonsi69 Brukeren er ikke plogget
18.01.07 10:54
hallo

RAMBO Brukeren er ikke plogget
19.12.06 17:41
Ønsker alle en riktig god jul med harde lange smilepakker

toh Brukeren er ikke plogget
25.10.06 07:33
Ja det ser virkelig bra ut. Håper dette er en tendens og ikke bare ett toppår!

Speyen59 Brukeren er ikke plogget
16.10.06 08:54
Fikk fangststatistikken idag på mail, antall laks er jo fordoblet siden ifjor!

Copyright © 2004