Elve database
Publisert av toh den 07 December 2004 - 18:59:35
stangfiske.com har nå lansert en database over elver og vassdrag.
Utvidet nyhet

I den siste tiden har stangfiske.com jobbet med et system for å registrere inn opplysninger om elver og vassdrag.

Endelig er systemet kommet så langt at vi kan lansere det på sidene for at publikum kan teste og gi tilbakemelding. Systemet er ment å samle inn viktige opplysninger om vassdrag som en sportsfisker trenger for å planlegge fisketuren.

I første versjon har vi laget felter for Navn, Kommune, Beksrivelse, Fiskearter, Kortsalg, Pris, Forvalter/forpakter, forskriftsregulering, fisketider, fangsttall, generell info og kommentarer. Systemet har også et skjema som medlemmer kan registrere inn nye vassdrag.
Dette systemet er i sin første fase og ved hjelp av tilbakemelding fra flest mulig brukere satser vi på å gjøre det til et nyttig verktøy for alle sportsfiskere.

Spørsmål, synspunkter og tips kan sendes til: elver@stangfiske.com